Σε αναμονή της ΚΥΑ υλοποίησης του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2018, καλούμε τους ενδιαφερόμενους κατασκηνωτές και συνοδούς να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (http://www.posgamea.gr/drastiriotites_show.asp?id=466) για τη σχετική ανακοίνωση και να εκτυπώσουν-συμπληρώσουν τις αιτήσεις, διότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, η δε διαδικασία θα έχει αυστηρές προβλέψεις και […]