Χανιά, 07/11/2018, Αρ. Πρωτ.: 145 Προς: Υπηρεσίες/Φορείς/Δομές/Σύλλογοι/Σωματεία Κοινωνικής Φροντίδας   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Στα πλαίσια της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», σας προσκαλούμε σε συνάντηση συνεργασίας-δικτύωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π. μ. στην αίθουσα Δ.Σ. […]