Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 Ώρα: 10:00
“Γίνε κομμάτι της ζωής μας”
Δράση του Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη στο πλαίσιο του εορτασμού της «Εβδομάδας της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης» από την Περιφέρεια Κρήτης για την ανάδειξη της παρέμβασης του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 στην υποστήριξη κοινωνικών δομών φιλοξενίας ΑΜΕΑ (ΚΔΗΦ) με στόχο την ευρεία ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στην υλοποίηση έργων και γενικότερα αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.
Μαθητές από σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Πέμπτης και Έκτης τάξης συμμετέχουν στη δράση αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα) η οποία θα περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια με τα παιδιά-ωφελούμενους του Κ.Η.Φ.Α.Π. Στην δράση αυτή θα μπορέσουν οι μαθητές τυπικών σχολείων να αλληλεπιδράσουν με τα παιδιά του Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη και έτσι να γνωρίσουν καλύτερα τα άτομα με ΔΑΦ, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τον αυτισμό και τη διαφορετικότητα γενικότερα.