Σε αναμονή της ΚΥΑ υλοποίησης του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2018, καλούμε τους ενδιαφερόμενους κατασκηνωτές και συνοδούς να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (http://www.posgamea.gr/drastiriotites_show.asp?id=466) για τη σχετική ανακοίνωση και να εκτυπώσουν-συμπληρώσουν τις αιτήσεις, διότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, η δε διαδικασία θα έχει αυστηρές προβλέψεις και προϋποθέσεις.
Για το χρονικό διάστημα μέχρι την επίσημη ανακοίνωση της σχετικής ΚΥΑ, στο Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη, δεχόμαστε αιτήσεις συνοδών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ του Καλαθά, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει σε 4 περιόδους (από αρχές Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου).
Πληροφορίες Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη: 2821054717