Το Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ανακοινώνει την προκήρυξη (1) μίας θέσης με ειδικότητα:

ΠΕ Ειδικής Αγωγής ή ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτών

και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017.

Πληροφορίες: 2821054717, e-mail: megalochari@gmail.com

Αναλυτική προκήρυξη ειδικού παιδαγωγού ή λογοθεραπευτή

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης