Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

 Με απόφαση του Δ.Σ. καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών Ν. Χανίων σε Γενική Συνέλευση την 24-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο χώρο του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Μεγαλόχαρη» (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα) με θέματα:

  • Απολογισμός πεπραγμένων
  • Οικονομικός απολογισμός
  • Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. από διοικητική και διαχειριστική ευθύνη
  • Ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής
  • Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. και ψηφοφορίας έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, τα οποία είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 10 Ευρώ.

Αιτήσεις εγγραφής νέων μελών και αιτήσεις υποψηφιότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής θα γίνονται δεκτές καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 09:00-14:00 στο χώρο του ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα, τηλ.2821054717) έως και την 21-09-2018.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ½ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα συγκληθεί επί των ίδιων θεμάτων την 03-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Τρίκκας Νικόλαος