Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αυτιστικά Στοιχεία και Νοητική Στέρηση Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» του Συλλόγου Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών Ν. Χανίων, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»,

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη». Η πρόσκληση αφορά άτομα (άμεσα ωφελούμενοι) ηλικίας 14 ετών και άνω, με αυτισμό ή/και νοητική στέρηση που κατοικούν στα Χανιά, τα οποία δεν λαμβάνουν ίδιου τύπου υπηρεσίες (ημερήσια φροντίδα) από άλλο φορέα και δεν αποζημιώνονται από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην Πράξη.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στο Κ.Η.Φ.Α.Π. «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στη διεύθυνση: Κ. ΜΑΝΟΥ 50, ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, Τ.Κ. 73100, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ μέχρι και την Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 14:30.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

                      

 

Κατεβάστε τα έγγραφα σε μορφή pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΗΦΑΠ 2021 τροποποίηση

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2021

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 2021