Χανιά, 07/11/2018, Αρ. Πρωτ.: 145

Προς: Υπηρεσίες/Φορείς/Δομές/Σύλλογοι/Σωματεία Κοινωνικής Φροντίδας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Στα πλαίσια της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» πράξης

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ»,

σας προσκαλούμε σε συνάντηση συνεργασίας-δικτύωσης

η οποία θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π. μ.

στην αίθουσα Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Χανίων,

Ανδρέα Παπανδρέου 70, Χανιά Κρήτης

 

Με εκτίμηση, Τρίκκας Νικόλαος-Υπεύθυνος Πράξης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη