Με απόφαση του Δ.Σ. καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών Ν. Χανίων σε Γενική Συνέλευση την 19-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στον εξωτερικό χώρο του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Μεγαλόχαρη» (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα) με θέματα: Απολογισμός πεπραγμένων Οικονομικός απολογισμός Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής Απαλλαγή του Δ.Σ. και Ε.Ε. από διοικητική και διαχειριστική ευθύνη Ανάδειξη εφορευτικής […]